ZO och solens mörka sidor

ZO och solens mörka sidor

Diverse

ZO & solens mörka sidor har vi valt att kalla det här inlägget som handlar just om sol. Sol är bra för vår hälsa i små mängder. Solvett handlar inte om att undvika solen helt, utan om att begränsa mängden UV-strålning som du utsätter dig för och speciellt att undvika att bli solbränd. Stora mängder UV-strålar kan leda till:

 • hudcancer
 • bränd hud
 • snabbare föråldrande av huden och torr hud
 • nedsatt immunförsvar
 • snöblindhet
 • ögonsjukdomen gråstarr

UV-strålar kan skada cellernas DNA i huden, detta kan uppstå redan timmar innan huden visar dig det. Smärta och rodnad efter att man blivit solbränd är hudens egna försök att reparera och avlägsna muterade/skadade celler. Hudens repareringsmekanism är dessvärre inte perfekt, och kan därför överse några av dessa celler . Över tid kan det här cellerna öka i antal, ju fler muterade celler kan då leda till  hudcancer.

Tankeställare:

 • Melanom är den 2.a mest vanliga cancertypen hos yngre personer
 • 3 gånger ökad risk för allvarlig hudcancer vid moderat till kraftigt bränd hud vartannat år. 

Långvariga förändringar i hudens kollagen kan leda till photo ageing (förtidigt åldrande av huden pga solexponering) och aktinsk purpura (blödning från sköra blodkärl under hudytan).

Photo ageing är resultatet av solens verkan på huden. Detta är den faktorn som har störst betydelse för utveckling av rynkor i ansiktet. Det är speciellt UVA-strålarna, som går ner i dermis och skadar bindväven, som förorsakar sådana rynkor. Den solskadade huden karaktäriseras av en läderhud med ett reducerat antal fibroblaster, minskning av kollagenfibrer och ökad mängd av elastiska fibrer med onormal utseende.

Aktinisk purpura ger typiska blåmärken på underarmarna och händerna. Orsaken är en tunn och skör hud pga solning och ökad ålder. Utlösande faktorer är mindre skador på huden som man ofta inte lägger märke till.   Enstaka blåmärken varar i 1-3 veckor och kan efterlämna en missfärgning på huden. Blodförtunnande mediciner, prednisolon och kortisonkrämer ökar förekomsten.

Över tid kan huden mista sin fuktighet och essentiella lipider så att huden kan bli torr, flagnande och få tydliga rynkor även i ung ålder.

Hur skyddar vi huden bäst?

 • Risken för solskador i huden är stor om man applicerar solskyddet för sällan eller i otillräcklig mängd. Solfilter neutraliseras på huden efter ca 2 timmar, det är därför viktigt att skydda sig jämnt under hela dagen. Applicera rikligt.
 • Solstrålar blockeras inte vid användning av solkrämer, så både skugga och kläder är viktigt för att skydda sig i solen.
 • UV-strålarna är starkare i fjällen och ju närmare ekvatorn du är. Solen är därför starkare i Spanien än i Sverige.

ZO´s solskydd har ZO® Triple-Spectrum Protection som skyddar mot UVA, UVB, HEV, IR A

 1. ZO´s solskydd innehåller fysiska eller kemiska filter som ger ett bredspektrat skydd mot skadliga, hudåldrande UVA-strålar och brännande UVB-strålar.
 2. ZO´s  solskydd innehåller fraktionerat melanin som skyddar huden mot den åldrande effekten HEV-ljus har på huden. Skydd från det här ljuset är speciellt viktigt då vi exponeras dagligen via solen, fluorescerande ljus, led ljus, smart phones, datorer, tablets m.fl.
 3. Alla ZO’s solkrämer innehåller därför ZOX12™. Detta är ett exklusivt antioxidantcomplex som kommer bekämpa fria radikaler som uppstår både under och efter solning i 12 timmar. Det hjälper även till med att skydda huden mot skadliga infraröda strålar.

ZO® rekommenderar även ett dagligt användande av Daily Power Defense som både förbygger och bekämpar DNA-skador under dagen. Den hjälper även till att upptäcka och reparera skadade celler snabbare.

C-Bright är även ett kraftfullt antioxidant-serum som förebygger åldrande och solskador genom att bekämpa fria radikaler, stimulera kollagenproduktionen och motverka nybildningen av pigment.